Junior B League Div 5C

5C SR. SOISEAR "B"  IOMAINT  2011
RD DATA IONAID CUMANN CUMANN MOLTOIR
1 23-Apr An Bratach An Bratach 0-9 Cluain Aodha-Cuinche 1-11 Home Ref.
23-Apr Fiachoill An Fiachoill 6-15 Inis Diomain 1-1 Home Ref.
25-Apr Cill Chisín Pairtín 8-8 M.Ui Cheallachain 4-14 Home Ref.
2 01-May Cluain Boine Cluain Boine 1-8 An Fiachoill 0-11 Home Ref.
2-May Cill Chisín M.Ui Cheallachain 5-20 An Bratach 1-5 Home Ref.
2-May Cluain Aodha Cluain Aodha-Cuinche 1-6 Pairtín 7-8 Home Ref.
3 08-May Cluain Aodha Cluain Aodha-Cuinche 2-10 Cluain Boine 1-5 Home Ref
08-May Cill Chisín M.Ui Cheallachain 3-14 Inis Diomain 1-10 Home Ref
08-May Pairtín Pairtín 4-9 An Fiachoill 3-6 Home Ref
4 14-May Inis Diomain Inis Diomain scr. Cluain Aodha-Cuinche w/o Home Ref.
14-May Cluain Boine Cluain Boine 5-8 M.Ui Cheallachain 0-16 Home Ref.
15-May Fiachoill An Fiachoill 4-13 An Bratach 1-2 Home Ref.
5 29-May An Bratach An Bratach 1-5 Inis Diomain 0-5 Home Ref.
31-May Cluain Aodha Cluain Aodha-Cuinche 2-12 AnFiachoill 1-9 Home Ref.
29-May Cluain Boine Cluain Boine 1-8 Pairtín 2-12 Home Ref.
6 An Bratach An Bratach N.P. Cluain Boine Home Ref.
05-Jun Fiachoill An Fiachoill 2-6 M.Ui Cheallachain 0-11 Home Ref.
05-Jun Inis Diomain Inis Diomain scr. Pairtín w/o Home Ref.
7 26-Jun Pairtín Pairtín w/o An Bratach scr. Home Ref.
26-Jun Cill Chisín M.Ui Cheallachain 3-4 Cluain Aodha-Cuinche 0-12 Home Ref.
26-Jun Inis Diomain Inis Diomain scr. Cluain Boine w/o Home Ref.