Junior B League Div 5A 2011

5A SR. SOISEAR "B"  IOMAINT  2011
RD DATA IONAID CUMANN CUMANN MOLTOIR
1 25-Apr An Scairbh An Scairbh 2-10 Cill Mhaile 3-7 Home Ref.
25-Apr Dr.Abh.Ui gCearnaigh Dr.Abh.Ui gCearnaigh 3-18 Cora Chaitlín 2-5 Home Ref.
25-Apr Eidhneach Eidhneach-Cill na Mona 5-15 Luban Duige 0-7 Home Ref.
2 01-May An Tobar An Tobar 2-8 Dr.Abh.Ui gCearnaigh 1-7 Home Ref.
05-May Luban Duige Luban Duige 1-7 An Scairbh 0-10 Home Ref.
01-May Cill Mhaile Cill Mhaile 2-8 Eidhneach-Cill na Mona 0-12 Home Ref.
3 08-May Cill Mhaile Cill Mhaile 2-15 An Tobar 2-6 Home Ref.
08-May Cora Chaitlín Cora Chaitlín w/o Luban Duige scr. Home Ref.
08-May Dr.Abh.Ui gCearnaigh Dr.Abh.Ui gCearnaigh 4-15 Eidhneach-Cill na Mona 2-10 Home Ref.
4 15-May An Tobar An Tobar 2-12 Cora Chaitlín 3-5 Home Ref.
15-May Eidhneach Eidhneach-Cill na Mona 2-17 An Scairbh 0-7 Home Ref.
16-May Luban Duige Luban Duige 0-2 Cill Mhaile 2-20 Home Ref.
5 29-May An Scairbh An Scairbh 0-7 An Tobar 0-16 Home Ref.
29-May Luban Duige Luban Duige scr. Dr.Abh.Ui gCearnaigh w/o Home Ref.
29-May Cora Chaitlín Cora Chaitlín 3-17 Eidhneach-Cill na Mona 2-15 Home Ref.
6 07-Jun Cora Chaitlín Cora Chaitlín 4-13 An Scairbh 2-7 Home Ref.
04-Jun Dr.Abh.Ui gCearnaigh Dr.Abh.Ui gCearnaigh 3-11 Cill Mhaile 2-9 J.Chaplin
05-Jun Eidhneach Eidhneach-Cill na Mona 0-14 An Tobar 1-13 Home Ref.
7 26-Jun An Tobar An Tobar w/o Luban Duige scr. Home Ref.
26-Jun An Scairbh An Scairbh 0-8 Dr.Abh.Ui gCearnaigh 10-22 Home Ref.
26-Jun Cill Mhaile Cill Mhaile 2-17 Cora Chaitlín 2-17 Home Ref.